Příspěvky
Naše zážitky!

Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) je každý/á člen/ka informován/a, že v souvislosti s jeho členstvím v oddílu/klubu (TK) (dále jen „Správce“),

TENIS KLUB JINDŘICHŮV HRADEC Z.S.

je povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat jeho:
 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresu místa pobytu,
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Členové jsou informováni, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanou vykonávat činnost, pro kterou jsou Správcem evidován/a. Jsou informováni, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanou vykonávat činnost, pro kterou jsou Správcem evidován/a. Berou na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
 1. příslušnému sportovnímu Svazu,
 2. příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
 3. příslušnému Oblastnímu tenisovému svazu výkonnému výboru Českého tenisového svazu, se sídlem Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 (dále jen „ČTS“),
 4. příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to za účelem:
 1. vedení evidence členské základny ČTS na základě směrnic ČTS a s tím souvisejícími činnostmi,
 2. vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
 3. identifikace na soutěžích,
 4. žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.
Jsou informováni o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu. Souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení pro všechny členy TK Jindřichův Hradec. Prosím, předejte podepsaný souhlas jednomu z členů výkonného výboru klubu (David Matoušek, Martina Skřebská, Tomáš Krejčí).