Příspěvky
Naše zážitky!

Pozvánka na valnou hromadu 2018

Dovoluji si Vás pozvat na Valnou hromadu Tenis klub Jindřichův Hradec z.s., IČ: 04616316, Röschova 304, 377 01 Jindřichův Hradec, konanou dne 24.4.2018 v salónku Hotelu Concertino – Zlatá Husa, Náměstí Míru 142/1, Jindřichův Hradec od 18:00 hod. Program VH: 1)       Zhodnocení uplynulé tenisové sezóny 2017 2)       Zpráva o činnosti tenisového klubu 3)       Volba zapisovatele, ověřovatele a volební komise 4)       Schválení volebního řádu 4)       Hlasování o změně stanov, jejímž předmětem je snížení počtu členů výkonného výboru z 5         členů na 3 členy. 5)       Volby do výkonného výboru spolku (čestné prohlášení – přihláška ke kandidatuře v příloze) 6)       Různé     V Jindřichově Hradci 23.3.2018 David Matoušek Člen výkonného výboru