Příspěvky
Naše zážitky!

Upozornění ČTS na povinné zdravotní prohlídky všech hráčů

Upozornění Českého tenisového svazu na povinné zdravotní prohlídky všech hráčů  Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace včetně Českého tenisového svazu jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu. Přílohy: Upozornění (PDF)Vyhláška MZ o zdravotní způsobilosti k tv a sportu (PDF)Žádost o posouzeni zdravotní způsobilosti k tělesné vychově a sportu (PDF)Obsah prohlídky (PDF).