Příspěvky
Naše zážitky!

Jihočeský kraj podpořil projekt “Renovace přetlakové haly”

Tenis klub Jindřichův Hradec, uživatel a nájemce městského sportovního areálu, dlouhou dobu usiloval o získání finanční dotace na rozvoj areálu a renovaci strojovny přetlakové haly. Původní strojovna a především plynový hořák z dob výstavby areálu nesplňovaly současné podmínky pro provoz přetlakové haly a loňská topná sezóna byla na hraně finanční únosnosti. Možnost řešení nepříjemné situace vidělo vedení klubu v dotačním programu Jihočeského kraje “Podpora sportovní infrastruktury” vypsanému na začátku roku 2023. Tenis klub Jindřichův Hradec byl úspěšným žadatelem o dotaci a na projekt “Renovace zařízení přetlakové haly” tak získal 441.000,-Kč z celkové částky 806.000,-Kč. Díky podpoře Jihočeského kraje, městu Jindřichův Hradec a vlastním prostředkům Tenis klubu Jindřichův Hradec dojde k výrazné úspoře na spotřebě plynu až o 46% a s tím spojené úspoře na elektrické energii. Dodavatelská firma Techtex s.r.o. zrenovovala původní zařízení včetně plynového hořáku, vzduchotechniky a kompletně novou elektroinstalací vybavenou inteligentní technologií pro řízení a ovládání přetlakové haly. “Díky tomuto zařízení dojde k celkové optimalizaci výkonu a spotřeby” uvedl předseda Tenis klubu Jindřichův Hradec David Matoušek. Toto zařízení je v současné chvíli jedno z nejmodernějších zařízení umístěných v přetlakových halách po celé ČR a zajišťuje maximální komfort a především kontrolu nad bezpečím uživatelů. 

 

 

Renovace zařízení přetlakové haly – Tenis centrum Jindřichův Hradec

 

Projekt: Renovace zařízení přetlakové haly

Projekt byl spolufinancován Jihočeským krajem z dotačního programu „Podpora sportovní infrastruktury – Rekonstrukce a opravy sportovišť“, městem Jindřichův Hradec a z prostředků Tenis klub Jindřichův Hradec z.s.

 

Hlavní cíl: Vytvoření komfortních podmínek pro sportování a úspora spotřeby energií

Cílem projektu bylo a je, zabezpečení bezproblémového chodu tréninkové a závodní činnosti dětí a mládeže. Modernizací a rozšířením regulace plynového hořáku, vzduchotechnického zařízení a vytápěcího systému, došlo k výrazné úspoře na spotřebě elektrické energie a spotřebě plynu. Osazením nového elektrorozvaděče, hlavního elektromotoru s napojením na server Techtex se vzdáleným připojením, došlo k zajištění bezpečného sportoviště pod 24 hodinovou kontrolou odborných techniků a tím zamezení jakémukoliv poškození přetlakové haly.

 

Příjemce dotace: Tenis klub Jindřichův Hradec z.s.

Dodavatel: Techtex s.r.o. – výrobce přetlakových hal a řídících systémů

Místo realizace: Tenis centrum Jindřichův Hradec

Celkové náklady: 806.304,07 Kč

Dotace Jihočeského kraje: 441.000,00 Kč

Spolufinancování městem Jindřichův Hradec: 238.014,00 Kč

Vlastní prostředky Tenis klub Jindřichův Hradec z.s.: 127.290,07 Kč

Termín ukončení realizace: 10.10.2023

Sociální sítě a lokace

Neváhejte se na nás obrátit!