Vážený pan

Mgr. Radomír Hrbek

Omluvný dopis předsedy VV Tenis klubu Jindřichův Hradec z.s. za nařčení z porušování pravidel při využití tenisového kurtu „Plovárna“

Vážený pane Hrbku,
omlouvám se Vám jménem Tenis klubu Jindřichův Hradec a především jménem svým – za nařčení z porušování pravidel na tenisovém kurtu „Plovárna“, kde provádíte trenérskou činnost a výchovu tenisové mládeže. V textové zprávě zaslané odpovědným osobám členů Tenis klubu Jindřichův Hradec z.s. i osobám, které nejsou členy Tenis klubu Jindřichův Hradec z.s., ze dne 21. května 2020, jsem Vás křivě nařkl z porušování pravidel a nedodržování časového rozsahu objednaných hodin za účelem tréninkových jednotek. Objednavatelem časů pro rezervaci kurtu jsou odpovědní zástupci trénujících dětí a na ně jsem měl směrovat jakékoliv pochybnosti a upozornění na nedodržení pravidel. Přijměte prosím tímto mou omluvu.
Dále jsem ve zmíněné textové zprávě zaslané dne 21. května 2020 uvedl, že se na vedení Tenis klubu Jindřichův Hradec z.s. dostávají stížnosti od rodičů, hráčů a návštěvníků tenisového kurtu „Plovárna“ za slovní urážky. Stěžovatelé uvádějí, že padaly urážky ze stran „nějakého staršího pána“. Vzhledem k tomu, že Vaše tréninkové jednotky navštěvuje více osob, nejde tímto způsobem jednoznačně označit Vaši osobu jako tu, která urážky pronesla a vzhledem k zachování přátelského prostředí není zájmem stěžovatelů a ani VV Tenis klubu Jindřichův Hradec z.s. hledat viníka a poukazovat na něj. Přijměte prosím tímto mou omluvu, že jsem z těchto slovních urážek nařkl Vás.

Děkuji.

S pozdravem
David Matoušek

V Jindřichově Hradci dne 16. června 2020