Pozvánka na Valnou hromadu

Tenis klub Jindřichův Hradec z.s.

 

 

Dovoluji si Vás pozvat na Valnou hromadu Tenis klub Jindřichův Hradec z.s., IČ: 04616316, Röschova 304, 377 01 Jindřichův Hradec, konanou dne 24.4.2018 v salónku Hotelu Concertino – Zlatá Husa, Náměstí Míru 142/1, Jindřichův Hradec od 18:00 hod.

Program VH:

1)       Zhodnocení uplynulé tenisové sezóny 2017

2)       Zpráva o činnosti tenisového klubu

3)       Volba zapisovatele, ověřovatele a volební komise

4)       Schválení volebního řádu

4)       Hlasování o změně stanov, jejímž předmětem je snížení počtu členů výkonného výboru z 5         členů na 3 členy.

5)       Volby do výkonného výboru spolku (čestné prohlášení – přihláška ke kandidatuře v příloze)

6)       Různé

 

 

V Jindřichově Hradci 23.3.2018                                         David Matoušek

Člen výkonného výboru