Rezervace kurtu PLOVÁRNA

Tenis klubu Jindřichův Hradec

Žádáme hráče, rodiče a trenéry o dodržovaní rezervovaných časů !!!!

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA UŽITÍ TENISOVÉHO KURTU „PLOVÁRNA“

VSTUP NA TENISOVÉ KURTY

 • Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
 • Vstup na tenisové kurty je povolen pouze v tenisové obuvi, která neničí povrch hrací plochy.
 • Vstup a používání tenisových kurtů je dovoleno pouze hráčům, kteří mají platnou rezervaci a jsou zapsáni v rezervačním systému (www.tenisklubjh.cz/rezervace).
 • V případě použití tenisového kurtu bez platné rezervace bude těmto hráčům zamezen další přístup.

REZERVACE

 • Rezervace tenisového kurtu je možno provést telefonicky nebo SMS zprávou (PO-PÁ 9-17):
  • 777 739 542 – David Matoušek
 • Rezervace je možné provádět maximálně 1 týden dopředu a maximálně 2 hrací hodiny týdně na hráče.
 • Cena komerční hodiny je stanovena na 90,-Kč.
 • Cena klubové hodiny je stanovena na 60,-Kč.
 • Sparing mezi členy klubu – zdarma
 • Dlouhodobé rezervace, včetně ceny se musí projednat a schválit vedením klubu.
 • Rezervované časy jsou závazné pro všechny hráče i trenéry.
 • Do rezervované doby hry je zahrnuta i doba nutná k úklidu kurtu.

PRÁVA A POVINNOSTI

 • Před započetím nebo během hry, je-li dvorec suchý, je nutné ho skropit.
 • Je zakázáno hrát na suchém a prašném kurtu.
 • Každý hráč je po ukončení hry povinen uklidit tenisový kurt – srovnat povrch do roviny pomocí hrabla, kurt zamést po celé jeho ploše sítí a v případě potřeby jej skropit.
 • Kurt bude uklizen a uvolněn nejpozději v čase nástupu dalšího hráče zapsaného v rezervačním systému, pokud se navazující hráči nedomluví mezi sebou jinak.
 • Neuklizením kurtu se hráč vystavuje sankci ve výši 100 Kč. Při opakovaném porušení pravidel nebude tomuto hráči umožněno další hraní.
 • Každý hráč je povinen seznámit se s všeobecnými podmínkami použití tenisového kurtu.
 • Vstupem na kurt hráči, rodiče i trenéři souhlasí s pravidly užití tenisového kurtu v plném rozsahu.
 • Každý návštěvník vstupuje a pohybuje se po objektu na vlastní nebezpečí a je povinen dbát na bezpečnost vlastní i ostatních účastníků.
 • Provozovatel neručí za majetek hráčů a návštěvníků.
 • V objektu kurtu je nutno udržovat čistotu a pořádek. Odpadky vyhazovat do nádob k tomu určených, ale nejlépe je odnést sebou.
 • Zjistí-li hráči škodu, nepořádek, neuklizení nebo jakoukoliv nesrovnalost v prostorách kurtu, je povinen ji bez odkladu nahlásit správci (s případnou fotodokumentací). V opačném případě může sám nést odpovědnost za nedodržení pravidel.
 • • Nedodržováním pravidel se uživatel vystavuje zákazu vstupu na sportoviště. Odpovědnost za dodržování pravidel nese osoba, která rezervovala herní čas, stejně jako jakákoliv přítomná osoba na sportovišti starší 18-ti let.